Vergeet de alumni niet! 

Door Esly van Dam

Esly van Dam werkt als Adviseur Projecten bij Wilde Ganzen en is gespecialiseerd in vrijwilligerswerk. Ze gaat graag met particuliere initiatieven en hun partners in gesprek over lokaal eigenaarschap en hoe organisaties samenwerken.

Meer van Esly Esly van Dam

Vaak vraag ik aan partners van Wilde Ganzen welke groepen in de gemeenschap ze betrekken bij hun plannen voor een vakopleiding. Ouders, bedrijven en studenten worden dan vaak genoemd. Maar, meestal worden de alumni vergeten. Zonde, alumni zijn vaak de beste ambassadeurs van een (vak)opleiding!  

Voor een opleiding start, wordt er goed nagedacht over welke vakken er worden gegeven en hoe het curriculum eruitziet. Maar, wie weten nu beter dan de alumni hoe goed de opleiding aansluit bij de praktijk? Of ze nu voor zichzelf zijn begonnen of ergens in dienst zijn, alumni hebben na een of twee jaar echt wel een idee waar ze het meeste aan hebben gehad uit hun opleiding. Én wat ze hebben gemist! Door hier actief naar te vragen kun je de opleiding steeds verder verbeteren en ook aan blijven sluiten op de veranderende markt. 

Vergeet de alumni nietStageplaatsen bieden
Stages zijn een belangrijk onderdeel van een goede vakopleiding. Tijdens een stage kunnen studenten in praktijk brengen wat ze hebben geleerd. Alumni vormen een ideaal netwerk om stages te vinden. Zij werken, als het goed is, in dezelfde richting. Ze hebben een eigen bedrijf of zijn ergens in loondienst. Kunnen ze geen stageplaats bieden, dan kunnen ze misschien wel optreden als mentor voor de studenten.  

Netwerk én een mogelijkheid tot lokale fondswerving 
Wanneer je erin slaagt om alumni aan je te binden, voelen ze zich betrokken bij de opleiding. Misschien zijn ze wel trots dat ze op deze school hebben gezeten. Dat biedt perspectief, ook voor de wat langere termijn. Een deel van de alumni zal succesvol carrière maken. Een ideale kans om hen ook eens te vragen om een bijdrage voor de opleiding. In heel veel landen is het niet gek dat mensen die ooit op een bepaalde basisschool hebben gezeten, daar jaren later een klaslokaal op laten knappen. Waarom zou dat bij een vakopleiding niet kunnen?  

Wederkerigheid
Alumni hebben de opleiding veel te bieden. Maar de opleiding kan ook veel bieden aan alumni. Een alumnivereniging is in Nederland een heel normaal fenomeen, dus waarom niet ergens anders? Je kan dit zelfs per groep organiseren. Wellicht zijn er een of twee studenten in zo’n groep die dat willen opzetten. Een groep op sociale media is snel gevormd en kan een makkelijke manier van communicatie zijn.  

Vergeet de alumni nietReünies, bijscholing in nieuwe technieken, een rol in de school (nieuwe docenten!), het kunnen allemaal redenen zijn voor alumni om betrokken te blijven. Ook kunnen alumni profiteren van elkaars netwerken, kennis en ervaring. Zo levert het ook hen nog iets op. 

Meer weten? Kijk dan ook eens op deze website: Online community engagement ideas for alumni Dit gaat erg over online platforms, maar zijn ook zeker te vertalen naar een offline situatie.   

Header beeld: Adamfo Ghana