Wilde Ganzen biedt ook in 2024 een breed aanbod aan trainingen, workshops, ontmoetingen, wedstrijden, whitepapers en blogs aan voor onze partnerorganisaties in Nederland. Alle kennis komt samen in de ‘Wilde Ganzen KennisHub’: een website voor POI om elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen te leren.   

Trainingsaanbod 2024 

De Masterclass Diaspora biedt alle POI (niet alleen uit de diaspora) de kans om zich verder te professionaliseren. Thema’s die aan bod komen zijn: communicatie (schrijven van een persbericht tot aan betrekken van jouw achterban), fondsenwerving (diverse manieren komen aan bod) en ook organisatiestructuur (bestuurlijk, financieel, werken met vrijwilligers etc).  

Datum:zaterdag 13 april tot en met 21 juni  

Inschrijven: via Diaspora Masterclass for International Development | Wilde Ganzen 

Wilde Ganzen start in het najaar het nieuwe subsidieprogramma Connect for Global Change. Dit is gericht op educatieve activiteiten die burgers actief betrekken bij internationale vraagstukken. Connect for Global Change richt zich vooral op jongeren en doelgroepen die niet zo snel in aanraking komen met internationale samenwerking. Doe ook mee en kom naar de twee informatiebijeenkomsten zodat jij een succesvolle aanvraag in kan dienen! En wie weet kom je in aanmerking voor subsidie zodat jij jouw achterban nog beter kan betrekken.  

Data:

 • 5 oktober informatiebijeenkomst 
 • 15 oktober: schrijven van aanvragen en projectvoorstellen

Inschrijven: houd de POI Nieuwsbrief in de gaten!  

Veel POI werken samen met partners die zich inzetten voor kwetsbare mensen, zoals kinderen, vluchtelingen, mensen met een beperking. We hechten er met zijn allen aan dat zij veilig en gezond en veerkrachtig in het leven staan. De partners in DAC-landen staan in directe relatie tot hen. Daarom is het belangrijk dat ook zij hier verder beleid op ontwikkelen. We koppelen dit ook steviger aan onze aanvraagprocedure.  Om samen hierin te leren en inzichten of ‘best practices’ bij elkaar op te halen organiseren we deze relatie-dag in september. 

Datum: 28 september
Waar: Zaal Zeven Utrecht
Inschrijven: houd de POI Nieuwsbrief in de gaten! 

Onderdeel van safeguarding beleid is het kinderbeschermingsbeleid. In samenwerking met Better Care Network Nederland bieden wij een nieuw programma aan, dat je helpt om jouw partnerorganisatie te coachen in het ontwikkelen van een eigen kinderbeschermingsbeleid. En natuurlijk leer je er voor jouw eigen organisatie ook veel van!  

Training: Ontwikkel je kinderbeschermingsbeleid | Wilde Ganzen 

Inschrijving: vol, maar volgend jaar wordt dit opnieuw aangeboden. Houd de agenda in de gaten. 

In deze cursus ‘Leren Faciliteren van jouw partner’ gaan we in op vragen waar jouw partner vaak mee worstelt en hoe jij hierin jouw partner zodanig kan faciliteren dat zij verder komen. Iedere tweede dinsdag vanaf 25 september bieden we een onderwerp online aan. Op zaterdag 16 november gaan we live de diepte in, samen met POI uit voorgaande trainingen.  

Data:  

 • 25 september online sessie
  Leren faciliteren in de samenwerking met de partner
 • 9 oktober online sessie
  Faciliterend jouw partner ondersteunen in
  management en bestuur 
 • 23 oktober online sessie
  Faciliterend
  jouw partner ondersteunen in gemeenschapsparticipatie 
 • 6 november online sessie
  Faciliterend  jouw partner ondersteunen om duurzame impact te bereiken
   
 • 16 november live sessie
  Verdieping: Jouw partner faciliterend ondersteunen in management, bestuur, gemeenschapsparticipatie en duurzamer impact 

Inschrijven: houd de POI Nieuwsbrief in de gaten!