Op donderdagmiddag 22 april vindt weer een online Wereld Café plaats. Dit is een initiatief van Wilde Ganzen en het journalistieke platform Vice Versa om nieuw elan te geven aan het debat over ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Iedere derde donderdagmiddag van de maand praten we via internet over actuele thema’s. 

In het Wereld Café van 23 februari kwam het meerdere malen ter sprake: de tijd is rijp voor nieuw activisme. De wil is er, de energie is er, de urgentie wordt gevoeld: burgerinitiatieven worden ontplooid door jong en oud én over landsgrenzen heen. Het draagvlak voor internationale solidariteit groeit, vooral onder jongeren, zo blijkt uit onderzoek.

Mensen gaan de straat op om voor hun rechten op te komen. Burgers lijken te voelen: alleen gezamenlijk kunnen we mondiale problemen oplossen. Dat is waarom zij zich willen aansluiten bij de klimaatbeweging en Black Lives Matter. Toch?

Kloof

Je zou denken dat deze mondiale betrokkenheid in de samenleving kansen biedt voor de politiek en het maatschappelijk middenveld om op aan te sluiten. Toch ging het tijdens de verkiezingen vaker over het financiële plaatje dan over de vraag hoe we de corona-crisis kunnen aangrijpen als momentum om het systeem van ontwikkelingssamenwerking te hervormen.

Ontwikkelings­organisaties betrekken nog lang niet altijd hun achterban bij de plannen die zij maken en uitvoeren, en laten zich nauwelijks voeden door wat er onder burgerinitiatieven leeft.

Ontwikkelingsorganisaties en beleidsmakers betrekken nog lang niet altijd hun achterban bij de plannen die zij maken en uitvoeren. Ze laten zich nauwelijks voeden door wat er onder burgerinitiatieven leeft. De kloof tussen de professionele sector en de betrokken mondiale burger is groot; het lijken soms gescheiden werelden. Terwijl juist een benadering van onderop, net als in het Zuiden, kan leiden tot vernieuwing van ontwikkelingssamenwerking.

Gesprek

Tijdens dit Wereld Café gaan we met beleidsmakers, ontwikkelingsorganisaties en burgerinitiatieven in gesprek over hoe deze kloof gedicht kan worden.
Hoe kun je beweging in de samenleving faciliteren en je organisatie erdoor laten voeden ten behoeve van systemische verandering? Hoe kunnen we dit mondiaal burgerschap al van jongs af aan voeden via het onderwijs? Hoe betrek je jouw achterban voorbij het geven van geld?  Zorgt de uitslag van de verkiezingen voor een nieuwe richting?

Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens het volgende Wereld Café. Sprekers: Danielle Hirsch (Both Ends), Evelijne Bruning (The Hunger Project), Mpanzu Bamenga (Co-founder Incleaders/ Vluchtelingenwerk/Citizens Lab) en Erik Schneiders (Aardrijkskundeleraar en mede-oprichter My Climate Action). De Wereld Cafés worden georganiseerd in samenwerking met Bureau Wijland.

Terugkijken