Op vrijdagmiddag 25 juni vindt de volgende editie van het Wereld Café plaats. We gaan het dan hebben over onderwerpen als zuidelijk leiderschap en lokalisering van de ontwikkelingsagenda. Te gast zijn de twee hoogste ambtenaren in Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Kitty van der Heijden en Birgitta Tazelaar, en online professionals van organisaties uit het Zuiden waaronder Rachael Mwikali (Grassrootactiviste en feministe) en Charles Kojo vanDyck (Head capacity development, West-Africa Civil Society Institute).

Kitty van der Heijden
Kitty van der Heijden

Binnen internationale samenwerking is al enige jaren een discussie aan de gang over meer gelijkwaardige samenwerking tussen donoren en ontvangers. Er moet een nieuwe rolverdeling komen tussen noordelijke en zuidelijke maatschappelijke organisaties in hun gezamenlijke missie voor een meer rechtvaardige wereld. Het aloude adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ komt steeds meer onder druk te staan. Er is zelfs een  beweging ontstaan met de hashtag #ShiftThePower en door Black Lives Matters heeft het gesprek over dekolonisering, effectiviteit en duurzaamheid  van internationale samenwerking een nieuwe impuls gekregen.

Investeren in perspectief

Ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze discussie actief gevoerd en gestimuleerd. In haar beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ pleitte demissionair minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om nog duidelijker Zuidelijke organisaties het eigenaarschap te geven. Dit heeft geleid tot het nieuwe beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld dat in 2021 van start is gegaan.

Birgitta Tazelaar
Birgitta Tazelaar

Maar wat betekenen begrippen als zuidelijk leiderschap en lokalisering nu eigenlijk? Denkt iedereen hier hetzelfde over en wat voor gevolgen heeft het voor de werkwijze van het ministerie en de sector in Nederland? Hoe verhoudt lokalisering zich bijvoorbeeld tot de strenge verantwoordingseisen waar de politiek en het ministerie om vragen en de talloze tenderprocedures waarbij Noordelijke organisaties in het voordeel zijn?

Het gesprek

Over deze en andere vragen gaat het volgende Wereld Café van Wilde Ganzen en Vice Versa op vrijdagmiddag 25 juni van 16.00 tot 17.15. Hoofdgasten zijn de twee hoogste ambtenaren in Nederland op het terrein van ontwikkelingssamenwerking: Kitty van der Heijden (directeur-generaal internationale samenwerking) en Birgitta Tazelaar (plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking). Zij gaan in gesprek met gespreksleider Ama van Dantzig.

Naast dat ze worden geïnterviewd zullen beide topambtenaren in gesprek gaan met verschillende professionals van zuidelijke organisaties die volgens het principe van community led development werken.

Wat zijn succesfactoren in deze werkwijze en waar lopen zij nu in de dagelijkse praktijk tegenaan? Wat zouden deze vertegenwoordigers uit het Zuiden graag in de beleidsnota van de nieuwe minister terug willen zien? Ook zal vanuit het strategisch partnerschap Giving for Change worden verteld hoe Zuidelijk leiderschap en lokalisering in het hele programma vervlochten zit.

 

Aanmelden