On Friday June 25th the next edition of the World Café will take place. We will discuss Southern leadership and localization of international cooperation with Kitty van der Heijden en Birgitta Tazelaar from the Dutch Ministry of Foreign Affairs. They will engage in a conversation with Rachael Mwikali (grassroots human rights activist and feminist, Kenya) and Charles Kojo VanDyck (Head capacity development, West-Africa Civil Society Institute, Ghana).

Click here for Dutch.

Kitty van der Heijden
Kitty van der Heijden

Within the sector of international cooperation, a discussion has been going on for some years now about a change in power balance between donors and grantees. A new division of roles is needed between northern and southern actors in their joint mission for a more just world. A movement has risen under the hashtag #ShiftThePower and through Black Lives Matters, the conversation about decolonisation, effectiveness and sustainability of international cooperation has gained new impetus.

Strengthening Civil Society

This conversation is also ongoing at the Dutch Ministry of Foreign Affairs. It has led to a strong emphasis on Southern leadership in the new policy framework Strengthening Civil Society, that is effective as of this year.

Birgitta Tazelaar
Birgitta Tazelaar

But what does Southern leadership and localization mean to different actors? What are the consequences for the Ministry and the sector in the Netherlands? How does localization relate to the strict accountability rules Dutch politicians and regulations demand? And what about the tender procedures in which Northern organisations are in an advantaged position?

The conversation

These and other questions will be discussed in the Next World Café, organized by Wilde Ganzen Foundation and Vice Versa, on Friday June 25th 16.00-17.15 CET. Our guests in the studio will be Kitty van der Heijden (director-general international cooperation) and Birgitta Tazelaar (deputy director international cooperation). They will be interviewed by moderator Ama van Dantzig and engage in a conversation with Charles Kojo VanDyck (WACSI, Ghana) and Rachael Mwikali (human rights activist, Kenya). What are key success factors in fostering bottom-up change? What are blockages that hinder the ability of Southern civil society actors to realize impact? What would they advise the Dutch Ministry? Kees de Jong (Wilde Ganzen) will share how Southern leadership and localisation is embedded in the new programme Giving for Change, funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

Watch recording or read report

 

Read report by Marlies Pilon

 

Op vrijdagmiddag 25 juni vindt de volgende editie van het Wereld Café plaats. We gaan het dan hebben over onderwerpen als zuidelijk leiderschap en lokalisering van de ontwikkelingsagenda. Te gast zijn de twee hoogste ambtenaren in Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Kitty van der Heijden en Birgitta Tazelaar, en online professionals van organisaties uit het Zuiden waaronder Rachael Mwikali (Grassrootactiviste en feministe) en Charles Kojo vanDyck (Head capacity development, West-Africa Civil Society Institute).

Binnen internationale samenwerking is al enige jaren een discussie aan de gang over meer gelijkwaardige samenwerking tussen donoren en ontvangers. Er moet een nieuwe rolverdeling komen tussen noordelijke en zuidelijke maatschappelijke organisaties in hun gezamenlijke missie voor een meer rechtvaardige wereld. Het aloude adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ komt steeds meer onder druk te staan. Er is zelfs een  beweging ontstaan met de hashtag #ShiftThePower en door Black Lives Matters heeft het gesprek over dekolonisering, effectiviteit en duurzaamheid  van internationale samenwerking een nieuwe impuls gekregen.

Investeren in perspectief

Ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze discussie actief gevoerd en gestimuleerd. In haar beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ pleitte demissionair minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om nog duidelijker Zuidelijke organisaties het eigenaarschap te geven. Dit heeft geleid tot het nieuwe beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld dat in 2021 van start is gegaan.

Maar wat betekenen begrippen als zuidelijk leiderschap en lokalisering nu eigenlijk? Denkt iedereen hier hetzelfde over en wat voor gevolgen heeft het voor de werkwijze van het ministerie en de sector in Nederland? Hoe verhoudt lokalisering zich bijvoorbeeld tot de strenge verantwoordingseisen waar de politiek en het ministerie om vragen en de talloze tenderprocedures waarbij Noordelijke organisaties in het voordeel zijn?

Het gesprek

Over deze en andere vragen gaat het volgende Wereld Café van Wilde Ganzen en Vice Versa op vrijdagmiddag 25 juni van 16.00 tot 17.15. Hoofdgasten zijn de twee hoogste ambtenaren in Nederland op het terrein van ontwikkelingssamenwerking: Kitty van der Heijden (directeur-generaal internationale samenwerking) en Birgitta Tazelaar (plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking). Zij gaan in gesprek met gespreksleider Ama van Dantzig.

Naast dat ze worden geïnterviewd zullen beide topambtenaren in gesprek gaan met verschillende professionals van zuidelijke organisaties die volgens het principe van community led development werken.

Wat zijn succesfactoren in deze werkwijze en waar lopen zij nu in de dagelijkse praktijk tegenaan? Wat zouden deze vertegenwoordigers uit het Zuiden graag in de beleidsnota van de nieuwe minister terug willen zien? Ook zal vanuit het strategisch partnerschap Giving for Change worden verteld hoe Zuidelijk leiderschap en lokalisering in het hele programma vervlochten zit.

Let op! Dit webinar zal volledig in het Engels plaats vinden.