3 tips om te komen tot een gelijkwaardig partnerschap

Linda van der Hoek

Door Linda van der Hoek

Linda van der Hoek is cultureel antropologe en werkzaam als Adviseur Projecten bij Wilde Ganzen. Ze is gefascineerd door particuliere initiatieven vanwege hun passie en inzet voor armoedebestrijding. Haar interesse ligt bij het thema gelijkwaardig partnerschap.

Meer van Linda Linda van der Hoek

Gelijkwaardig partnerschap, een veel besproken onderwerp. Hoe denken de partners waar we mee samenwerken nu eigenlijk over gelijkwaardig partnerschap? En, hoe kijken ze naar hun eigen partnerschap? Hierover heb ik het afgelopen jaar tientallen gesprekken gevoerd met particuliere initiatieven (POI) en lokale partnerorganisaties (LPO).

In eerste instantie waren deze gesprekken in het kader van mijn masteronderzoek voor de Universiteit Wageningen o.l.v. dr. Sara Kinsbergen met een focus op partners werkzaam in India, maar ook daarna heb ik gesproken met andere diverse andere partners van Wilde Ganzen. Hun ervaringen en bevindingen hebben gezorgd voor interessante nieuwe inzichten en leerzame adviezen die ik hier graag deel.

Maar voor we naar de adviezen overgaan, wat is nu een gelijkwaardig partnerschap?

Wat is gelijkwaardig partnerschap?

Het begrip gelijkwaardig partnerschap wordt veel gebruikt, maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? Een gelijkwaardig partnerschap een samenwerking die gebaseerd is op een set van waarden. Om er een paar te noemen: gelijkheid, vertrouwen, wederzijds respect en wederkerigheid.

Gelijkwaardig partnerschap is belangrijk, omdat het als voorwaarde wordt gezien voor lokaal eigenaarschap, wat weer een randvoorwaarde is om tot duurzame ontwikkeling te komen. Partnerschap is in deze samenwerkingen een doel, niet alleen een middel. We spreken van een gelijkwaardig partnerschap als er sprake is van:

  • een gezamenlijk doel;
  • een gevoel van gelijkheid voor elkaar. Iedereen wordt gelijk behandeld;
  • een duidelijk begrip van elkaars rol;
  • allebei autonome organisaties;
  • een gedeelde verantwoordelijkheid;
  • een wederzijdse verantwoordingsplicht;
  • een gezamenlijke besluitvorming;
  • een open en transparante communicatie;
  • een gemeenschappelijke visie voor de toekomst van het partnerschap.

Deze lijst met eigenschappen zou uitgebreid kunnen worden, maar dit laat het ideaal zien van een gelijkwaardig partnerschap. Ga eens na in hoeverre jullie partnerschap aan deze eigenschappen voldoet en of je partner hetzelfde zou antwoorden?

Hieronder volgen een drietal tips gebaseerd op de ervaringen van onze partners om stappen te zetten naar een nog meer gelijkwaardig partnerschap:

1. Evalueer je partnerschap

De eerste tip is om je partnerschap te evalueren en hierbij echt onbevooroordeeld te luisteren naar elkaar. Vaak wordt er tijdens ontmoetingen gesproken over de lopende zaken rondom een project, maar wordt er vrij weinig gesproken over het partnerschap zelf. Het bevordert je partnerschap om naast de interventie, de focus ook te leggen op de capaciteit en verzelfstandiging van de organisatie om jullie gezamenlijke doel, bijvoorbeeld beter onderwijs, te behalen.

Evalueren is niet iets wat je alleen doet als het minder goed gaat. Na jaren samen te werken kan het partnerschap haast als vanzelf voelen. Er kunnen hechte vriendschappen ontstaan zijn. Juist dan is het belangrijk om met elkaar even stil te staan, de successen te vieren, te praten over de verwachtingen die er naar elkaar toe zijn, te vragen naar wat anders kan en voortuit te blikken op de toekomst van jullie partnerschap.

De vriendschap en emotie omtrent een samenwerking kan er namelijk ook voor zorgen dat het moeilijker wordt om iets aan te geven of veranderen binnen het partnerschap (de werkrelatie). Door de dialoog en evaluatie aan te gaan ontstaat er bewustwording over jouw rol als partner en creëer je daarnaast ruimte voor verandering van jullie partnerschap.

2. Creëer transparantie

In een partnerschap zou er sprake moeten zijn van onderlinge afhankelijkheid. Helaas is er nog vaak bij de partners, maar ook binnen de hele sector, sprake van het eenzijdig delen van informatie. Onderdeel van gelijkwaardig partnerschap is wederzijdse verantwoordingsplicht. Laten we dat dan ook gezamenlijk doen door net als onze partners te rapporteren aan onze partners. Dit kan al heel concreet door bijvoorbeeld je nieuwsbrief of jaarverslag met hen te delen in de lokale taal. Als je partner het doet, waarom zou jouw stichting dat dan niet doen?

3. Sla de handen ineen voor lokale fondsenwerving

‘Wie betaalt, bepaalt’ is een bekend adagium. Geld brengt vaak macht met zich mee. Lokale fondsenwerving kan hier tegengewicht in bieden en gelijkwaardig partnerschap bevorderen. Lokale organisaties krijgen hierdoor een meer gediversifieerd donorbestand waardoor ze financieel onafhankelijker worden. Al gehoord van Change the Game Academy? Via dit trainingsplatform krijgen partnerstichtingen van Wilde Ganzen gratis toegang tot talloze hulpmiddelen voor lokale fondsenwerving.

Hoe mooi zou het zijn om als partners te ondersteuning te bieden in het werven van lokale fondsen?! Op deze manier kunnen jullie stichtingen samen werken aan de duurzaamheid van de projecten. Wie weet kun je zo ook ooit gerust een stapje terugzetten omdat het project voort kan blijven bestaan.
Wij als Wilde Ganzen proberen deze tips zelf ook ter harte te nemen en in de spiegel te blijven kijken. Dat is al een eerste stap naar een meer gelijkwaardig partnerschap! Doe je mee?

Heb jij met jouw partnerstichting ook aan een meer gelijkwaardige samenwerking gewerkt? Laat het ons weten wat voor jullie werkte! Mail naar lindah@wildeganzen.nl. We leren graag van elkaar.