Samen aanpakken met perspectief op lange termijn

Yvonne Heselmans

Door Yvonne Heselmans

Yvonne Heselmans is Manager van de afdeling Projecten bij Wilde Ganzen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in de vredes- en mensenrechtenbeweging. Ze werkte hiervoor vooral in Afrika onder andere bij de vredesorganisatie Pax, Plan Nederland en de International Educatieve Debat Vereniging. Momenteel is ze naast haar werk voor Wilde Ganzen ook voorzitter van de stichting Open UP! Let youth be heard.

Meer van Yvonne Yvonne Heselmans

We staan aan het begin van een jaar waarin we samen verder werken aan een wereld waarin mensen niet meer in armoede leven. Een rechtvaardige wereld die we samen realiseren met gezamenlijke acties, stap voor stap. We hebben daarvoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Met kleine projecten die het mogelijk maken om te reageren op de grote uitdagingen van deze onvoorspelbare tijd. En daarvoor is perspectief op lange termijn nodig!

Als Wilde Ganzen zetten we dus nieuwe stappen om hieraan bij te dragen. Dit doen we samen met jullie en jouw lokale partner. We richten ons hierin in de kern op een Shift the Power ten gunste van lokaal eigenaarschap. Om dat proces te versterken, ondersteunen we samen meer dan 250 aanpakkers per jaar om in gemeenschappen duurzame resultaten te behalen. Daarom leggen we drie accenten:

1. De beweging naar gemeenschapsparticipatie van onderop

We geloven dat als een gemeenschap actief participeert in verandering – en als ze zich hierin oprecht gehoord en ondersteund voelen, hun veerkracht en zelfvertrouwen groeit. Als je gehoord wordt en het eigenaarschap in eigen handen hebt, dan krijg je energie en vertrouwen om actief aan te pakken. Dit vormt een stevige basis om vanuit de gemeenschap nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande voort te zetten.

2. Een stevig netwerk van zelfstandige, zelfredzame organisaties die lokaal actief zijn

We geloven dat als partners zelfstandig en zelfredzaam zijn, ze langere tijd aan gemeenschapsvorming kunnen bijdragen. Dit zorgt voor duurzamere resultaten. Het betekent bijvoorbeeld dat de partners in de gemeenschappen zelf fondsen werven, bestuurlijk en administratief goed op orde zijn, gemeenschapsinitiatieven (h)erkennen, ondersteunen, en zich verbinden aan gemeentes, NGO’s en bedrijven. Dat is een complexe opdracht maar we zijn er van overtuigd dat dat op lange termijn meer en duurzamere resultaten oplevert. En er zijn veel voorbeelden. Ik vind het bijvoorbeeld heel krachtig dat particuliere initiatieven en hun partners die zich inzetten voor ‘Ieder kind een thuis’ stuk voor stuk werken aan de versterking van hun eigen organisaties. En onder de vlag van ‘Family Power’ verbinden zij zich om van elkaar wereldwijd te leren. Als internationaal netwerk staan ze samen ook sterker om regeringen en andere instanties aansprakelijk te houden om de rechten van kinderen zonder ouders of verzorgers te realiseren. Natuurlijk moet je hierin de tijd nemen en het vertrouwen hebben dat dit een weerbarstig proces is van vallen en opstaan is. En daar leer je van!

3. ‘Tijd’: samenwerken op de lange termijn

Tijd,  focus, committering en vooral vertrouwen geeft partners de kans om samen grondoorzaken van armoede aan te pakken en om nieuwe kansen te creëren. Om zelf sterker te worden, en om je te verbinden zodat de stem van de gemeenschap vertegenwoordigd is om overheden, bedrijven of mensen zelf aansprakelijk te houden voor het naleven van de rechten van mensen. Zie bijvoorbeeld hoe Association Dogon Initiative zich hard heeft gemaakt voor de Dogon-gemeenschap in Mali.

Dialoog

Dankzij de samenwerking en dialoog met onder meer mijn collega’s, partners en onderzoekers zijn we op deze drie koersverschuiving uitgekomen. In deze flyer vatten we onze focus voor de komende jaren nog eens handig samen. Een stap op weg naar een wereld waarin lokale gemeenschappen zelf aan het roer staan om onrechtvaardigheid op eigen wijze bij de wortel aan te pakken.

Dit verdient een kanteling van perspectief. Niet de rekenkamers, overheden of geldschieters staan dan centraal, maar de mensen om wie het gaat. Shift the Power dus. Wij gaan hier graag samen met jullie mee aan de slag de komende jaren!