Tijdens dit webinar zullen we stilstaan bij het belang van een familie voor ieder kind, en twee best practices toelichten: één van Family Preservation, het bij elkaar houden van families, door Stichting Tan-Kids, de ander van een vorm van alternatieve zorg namelijk Kinship Care (Thuiszorg), door KidsCare Kenia. 

Sprekers:

Terugkijken