Het werken met Mensen met een Beperking is een uitdaging op zich. En dat proberen te combineren met thuiszorg is in veel landen niet bepaald de norm. Het thema van dit webinar is Homebased Rehabilitation als alternatief voor dagcentrum en school.

Willemijn Simons is fysiotherapeute in Zimbabwe en haar werk wordt gesteund door o.a. Stichting Kufambatose. Doel van deze stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor kinderen met een motorische handicap en hun families door samen te werken met lokale zorgprofessionals. Om goede inbedding in de lokale organisaties en gemeenschappen mogelijk te maken, is de samenwerking met de lokale zorgverleners en bevolking hierbij essentieel.

Terugkijken