Mooi resultaat: Deze fiets redt levens!

10 april 2018

Met de campagne Deze fiets redt levens! voerde 2015 Wilde Ganzen met CooP-Africa en de Nationale Postcode Loterij actie om geld te werven voor het programma Bike4Care: fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia. Begin 2016 ging na goede voorbereiding de uitvoering van het programma van start. En in twee jaar tijd is er veel bereikt…

Trots! Trots is Wilde Ganzen op wat we samen met Coop-Africa hebben kunnen realiseren dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij en de deelnemers van de Postcode Loterij. In 2 jaar tijd heeft het programma Bike4Care voor toegang gezorgd tot gezondheidszorg voor ruim 1,2 miljoen Kenianen in rurale gebieden. Minder ziektes, minder moedersterfte, een gezondere samenleving, betere preventieve zorg etc. met iets simpels als een fiets.

Wat was het probleem?

In Kenia leven veel mensen in moeilijk bereikbare gebieden, ver weg van een ziekenhuis of hulppost. Goede en soms levensreddende zorg is voor hen vaak onbereikbaar. Dat zorgt niet alleen voor een onnodig hoge moeder- en kindersterfte. Het ondermijnt ook de gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit van de bevolking en houdt zo mede armoede in stand. Een levensgroot probleem, maar niet onoverkomelijk. Want Kenia heeft een ‘leger’ van (vrijwillige) gezondheidswerkers die getraind zijn om tot in de verste uithoeken voorlichting te geven en basis-zorgtaken te verrichten. Zij bereiken alleen veel te weinig mensen door een even simpele als hardnekkige oorzaak: het ontbreken van betaalbaar en efficiënt vervoer. Wilde Ganzen realiseerde samen met CooP-Africa een project dat de effectiviteit en het bereik van 2.500 gezondheidswerkers fors vergroot: met een fiets. Een fiets die levens redt.

Waaruit bestond het project:

Kort gezegd: 2500 gezondheidswerkers kregen de beschikking over een fiets en kunnen daarmee een inkomen verwerven door de verkoop van levens verbeterende producten. Het mooie en innovatieve aan dit project is, naast het verlenen van goede gezondheidszorg in afgelegen gebieden, de social business component. Niet zomaar zoveel mogelijk fietsen produceren en verspreiden in de verwachting dat het de mensen in de gemeenschap vooruitbrengt, maar het project is zodanig in de markt gezet dat de gezondheidswerkers blijvend de gemeenschap kunnen helpen. De gezondheidswerkers genereren een inkomen als kleine ondernemers door levensreddende en levens verbeterende producten te verkopen. Op deze manier blijven zij hun gezondheidswerk als vrijwilliger voor de gemeenschap voortzetten.

Enorme boost

Het project is een mooie springplank geweest voor het realiseren van een ondernemende en (donor)onafhankelijke partnerorganisatie. In 2015-2016 werden er meer fietsen uitgegeven dan de 8 jaar daarvoor. Geheel nieuwe en onbekende uitdagingen kwamen daarbij kijken, werden in 2 jaar overwonnen en legden een fundering voor de toekomst. Productie en in- en verkoop (en logistiek) werden opgeschaald. De jonge organisatie CooP-Kenya -bij aanvang van het project 2 jaar oud- ontwikkelde zich rap en leerde snel. Het project bood enorm veel kansen. De doelstelling van CooP-Africa om haar partners te ontwikkelen tot sociale ondernemers kreeg een enorme boost in de goede richting.

Maar het allerbelangrijkste is de kans die Wilde Ganzen en CooP gekregen hebben om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor zoveel mensen. Daar zijn wij dankbaar voor, en we zijn er trots op dat we dit samen hebben kunnen realiseren.

Alle 2.500 gezondheidswerkers hebben hun fiets in gebruik. Het aantal huisbezoeken en het aantal bevallingen onder professionele zorg is daarmee toegenomen. Het doel – toegang verbeteren tot gezondheidszorg- is daarmee behaald. Wekelijks horen de veldwerkers hartverwarmende verhalen van mensen wier leven daadwerkelijk gered is door de gezondheidswerkers op de fiets. Zie ook het impactrapport dat je afgebeeld ziet onderaan dit artikel.

Graag bedanken wij de Postcode Loterij en haar deelnemers en onze donateurs voor de steun en de samenwerking. Zonder deze steun hadden wij niet 2.500 gezondheidswerkers kunnen voorzien van een fiets waarmee zij meer dan 1,2 miljoen mensen betere gezondheidszorg kunnen bieden!

 

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.