In Peru is Spaans de officiële taal. Maar het hele dorp van Chaska spreekt Quechua en dat zorgt voor leerachterstanden, discriminatie en problemen op de arbeidsmarkt. Tweetalig onderwijs moet daar verandering in brengen.

“Tijdens de coronacrisis was mijn school dicht. Ik kreeg les via de televisie, maar alles is in het Spaans. En ik begrijp het niet allemaal”, vertelt de 10-jarige Chaska. Spaans is niet haar moedertaal. Thuis spreekt ze Quechua. Dat is de taal van de Inca’s, de oude bewoners van het land. “Ik kan wel een beetje Spaans, maar op tv praten ze veel te snel en dat is moeilijk.” Gelukkig belde haar juf haar twee keer per week en kreeg ze les via de telefoon.

Leraren spreken de lokale taal niet en kennen de cultuur niet

Voor kinderen zoals Chaska is school best zwaar. De kwaliteit van het onderwijs is overal in de regio erg laag en is er geen aansluiting van het kleuter- naar het lager- en naar het middelbaar onderwijs. Leerkrachten zijn slecht opgeleid en niet gemotiveerd om te werken in de afgelegen dorpen. Vaak spreken ze ook geen Quechua, maar alleen Spaans en hebben ze weinig kennis van de oorspronkelijke cultuur.

Stichting HoPe wil hier iets aan doen door tweetalig intercultureel onderwijs aan te bieden, inclusief seksuele voorlichting. Want ook dat laatste is hard nodig. Op het platteland is regelmatig sprake van misbruik en tienerzwangerschappen. Chaska werd als klein meisje misbruikt en krijgt dankzij stichting HoPe gelukkig steun van een psycholoog om dit trauma te verwerken.

Beter voorbereid op de maatschappij

Met jouw bijdrage kunnen op achttien scholen in elf inheemse gemeenschappen onderwijsprogramma’s worden uitgevoerd, zodat kinderen als Chaska beter voorbereid worden op de maatschappij. Zelf zit ze vol plannen: “Ik wil naar de middelbare school en daarna psychologie studeren in de stad. Ik wil graag mensen met problemen helpen.”

Project in het kort